Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Cyffredinol (rhan 3)

Dewiswch y gair cywir i orffen y frawddeg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Anfonodd hi lythyr rhieni.

2. ddim yn yr ysgol ddoe.

3. Doeddwn i ddim wedi clywed fe o'r blaen.

4. Roedd fy i'n ofnadwy ddoe.

5. Roeddwn i wedi clywed wedi ennill.

6. Ydy hi wedi bod yn yr ysgol am ddwy ?

7. Wyt ti wedi darllen stori yna i'r plant?

8. Pwy wedi ysgrifennu'r stori?

9. Cofiwch fi y dirprwy pan welwch chi hi.

10. Bydd y capten yn dewis un nhw i chwarae yn y gôl.

Marcio