Mae Arian yn Cyfri

Dan Draed
Dan Draed
Mae gan Dan freuddwyd, sef y bydd, un dydd yn llwyddo. Ond tydi llwyddo ddim yn hawdd pan mae'r byd yn eich erbyn, ac mae'r byd wedi bod yn erbyn Dan, ers y diwrnod iddo gael ei eni a'i enwi, gan ei fam, yn Dan Draed Davies. Er mwyn llwyddo mae'n rhaid iddo gael arian, a tydi hynny ddim yn hawdd, fel mae ei fam yn mynnu ei atgoffa drwy'r amser, "Tydi arian ddim yn tyfu ar goed!" Ond tybed all Dan lwyddo, a'i phrofi hi a phawb arall yn anghywir?
Gwyn a Gwenno
Gwyn a Gwenno
Mae Gwyn a Gwenno'n dod o hyd i rywbeth rhyfeddol ar draeth Aberystwyth. Ond mae rhywun arall yn gwylio pob symudiad. Dyna ddechrau antur gyffrous ym mryniau gwyllt a pheryglus Ceredigion. All y plant gadw un cam ar y blaen?
Annwyl Mr. Rowlands
Annwyl Mr. Rowlands
Mae Huw yn gwybod ei fod o mewn trwbl pan mae Dad yn gweld ei adroddiad. Fel petai unrhyw beth o'i le ar fod yn freuddwydiwr! Mae Mr Rowlands, athro caredig Huw, yn awgrymu y byddai sgwennu dyddiadur neu lythyrau yn ei helpu i ganolbwyntio. Ond mae Dad yn siŵr mai'r unig ffordd o helpu Huw ydy stopio'i arian poced...
Diffodd y Golau
Diffodd y Golau
Mae Sam a Mai a'u mam yn gwneud yn iawn heb Dad tan i'r ffatri leol gau, ac mae Mam yn colli ei gwaith. Mae'n rhaid iddyn nhw ofalu am bob ceiniog, a byw heb bethau mae'r rhan fwyaf o bobl yn dibynnu arnyn nhw. Ar ben hynny, mae Dad yn mynnu dangos ei hun gyda'i fflat fawr newydd a'i gar drud...