Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 25 - 'Afiechydon'

Llenwch y bylchau gyda'r gair cywir. Mae'n bosib defnyddio'r geiriau fwy nag unwaith.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ar
gennych
ganddo
gen
ganddi
arnoch
gennyn
arni
arnyn

1. Beth sy'n bod y plant?

2. Beth sy'n bod chi?

3. Beth oedd yn bod nhw?

4. Oedd chi gur pen?

5. Does dim byd yn bod hi.

6. Bydd fo boen yn ei fol/boen bol.

7. Oedd hi ddolur gwddw?

8. Roedd ni bigyn clust.

9. Mae i gur pen ofnadwy.

10. Roedd ni i gyd ddolur gwddw.

Marcio