Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 25 - 'Afiechydon'

Llenwch y bylchau gyda'r gair cywir. Mae'n bosib defnyddio'r geiriau fwy nag unwaith.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
gyda
arnat
arnon
ar
arno
arnoch
arna
arni
arnyn

1. Beth oedd yn bod nhw?

2. Oedd cefn tost chi?

3. Does dim byd yn bod hi.

4. Bydd bola tost fe.

5. Oedd ffliw ti?

6. Roedd peswch fe.

7. Mae'r frech goch y plant.

8. Roedd pen tost ofnadwy ni i gyd.

9. Oedd clust dost dy chwaer?

10. Mae annwyd ni i gyd.

Marcio