Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 13-17 - Y Gorffennol (rhan 1)

Dywedwch beth wnaethoch chi heddiw fel dosbarth. Defnyddiwch y berfau sy mewn cromfachau (brackets).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. ni ganeuon Cymraeg yn y neuadd. (canu)

2. ni stori Cantre'r Gwaelod. (darllen)

3. ni raglen ddiddorol am Iddewiaeth. (gwylio)

4. ni eiriau'r anthem genedlaethol. (dysgu)

5. ni gerdd dosbarth gyda'n gilydd. (ysgrifennu)

6. ni bysgod a sglodion i ginio. (cael)

7. ni luniau yn null Picasso. (tynnu)

8. ni fechgyn ar gyfer y tîm pêl-droed. (dewis)

9. ni gardiau Pasg bendigedig. (gwneud)

10. ni wyddbwyll yn y Clwb Hwyl heno. (chwarae)

Marcio