Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 11 - Oed (rhan 2)

Llenwch y bylchau gyda'r gair cywir. Mae'n bosib defnyddio'r geiriau fwy nag unwaith.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
flwyddyn
mlwydd
flwydd
flynedd
mlynedd
blynedd
blwyddyn
blwydd

1. Roedd y ddiwethaf yn anodd iawn i ni.

2. Mae nhw wedi bod yn rhannu lifft i Landudno ers dwy .

3. Aeth hi fyw yn Sbaen bum yn ôl.

4. Dw i'n mynd i Baris ar fy ngwyliau y nesaf.

5. Roedd hi'n naw oed ddydd Llun diwethaf.

6. Am sawl roedd hi'n briod?

7. Bydda i'n cael prawf gwaed unwaith bob .

8. Clywais i eu bod nhw'n mynd i weithio yn Awstralia am bum .

9. Dw i wedi bod yn gweithio yma am saith rŵan.

10. Mae hi wedi bod yn y coleg am rŵan.

Marcio