Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 11 - Oed (rhan 1)

Ysgrifennwch y gair cywir yn lle'r rhif yn y brawddegau isod. Mae mwy o eiriau nag o rifau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tri deg
pedair
dau ddeg dau
dwy
tair
ugain
ddau ddeg
un
ddau
ddwy
bedwar
deuddeg
dair
dri
dau
ddeuddeg
pedwar
ugain
bedair
tri

1. Bydd hi'n 3 oed wythnos nesaf.

2. Roedd y babi'n 4 mis.

3. Mae ei chawer hi'n 4 oed.

4. Roedd yr efeilliaid yn 2 oed ddoe.

5. Roeddwn i'n gweithio yno am 3 mis.

6. Bydd hi'n 12 oed fory.

7. Roedd y cynorthwyydd yn 20 oed

8. Bydda i'n ymddeol mewn 22 o flynyddoedd.

9. Bydd hi'n gadael ei swydd mewn 2 fis.

10. Mae 12 mis mewn blwyddyn.

Marcio