Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 5 - Diddordebau, Meddiant a Derbyn

Dewiswch y frawddeg gywir o bob un o'r parau yma.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

a

Bydda i'n cael anrheg pen-blwydd oddi wrth fy rhieni bob blwyddyn.


b

Bydd anrheg pen-blwydd gyda fi oddi wrth fy rhieni bob blwyddyn.


2

a

Oes brawd a chwaer gyda ti?


b

Wyt ti'n cael brawd a chwaer?


3

a

Mae carped newydd gyda fi wythnos nesa.


b

Rydw i'n cael carped newydd wythnos nesa.


4

a

Mae hi'n cael ci bach newydd yn y car.


b

Mae ci bach newydd gyda hi yn y car.


5

a

Mae dau frawd ac un chwaer gyda fi.


b

Rydw i'n cael dau frawd ac un chwaer.


6

a

Mae cyfrifiadur newydd gyda fi fory.


b

Rydw i'n cael cyfrifiadur newydd fory.


7

a

Mae beic glas gyda fi ac rydw i'n beicio i'r gwaith bob bore.


b

Rydw i'n cael beic glas ac rydw i'n beicio i'r gwaith bob bore.


8

a

Gyda phwy mae'r paent coch?


b

Pwy sy gyda'r paent coch?


9

a

Mae pensiliau lliw gyda fi ar y ddesg.


b

Rydw i'n cael pensiliau lliw ar y ddesg.


10

a

Mae hi'n cael y gwaith cartref yn y bag.


b

Mae'r gwaith cartref gyda hi yn y bag.


Marcio