Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Cyffredinol (rhan 2)

Newidiwch y gorchmynion yma i'r lluosog.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Ffoniodd hi'r rhieni i midrosto iiddo fi.

2. Mae fy cargarnghar i yn y garej.

3. Mae hi'n gwariotreulioanfon llawer o amser yn y ganolfan.

4. Darllenais iDarllenodd fiDarllena i stori i'r plant ddoe.

5. Roedd ei taddadthad hi'n byw ym Mangor.

6. Pwy sy'n chwarae gan ydros yam y gleision.

7. Mae hi'n gwybod bod fify mhod ify mod i eisiau mynd adre'n gynnar.

8. Baswn i'nBydda i'nBasen i'n teithio'r byd taswn i'n ennill y loteri.

9. Sawl bachgenfachgenfechgyn sy yn y tîm?

10. Pwy ydymaesy hi wedi anfon adre?

Marcio