Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Treigladau

Chwiliwch am y treigladau a lliwiwch nhw:

Treigladau

Ar sgriniau mwy yn unig mae'r gweithgaredd hwn yn gweithio - defnyddiwch luniadur, llechen 10" neu gyfrifiadur i'w gwblhau.

This activity only works on larger screens - please use a laptop, 10" tablet or computer to complete it.
1
  • treiglad meddal
  • treiglad trwynol
  • treiglad llaes
Dileu LliwiauGwelais i ddwy ferch yn gadael yn gynnar. Roedd un ohonyn nhw'n gwisgo sanau ac esgidiau coch am ei thraed. Gwisgais i fy nghot ar unwaith i fynd ar eu hôl achos roeddwn i wedi gweld y bechgyn yng nghanol maes parcio'r dref hefyd. Roedd hi'n dechrau tywyllu a doedd hi ddim yn ddiogel i ferched ifanc fod allan yn hwyr yn y nos.