Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Berfau

Llusgwch yr arddodiaid i'r gell gywir. Mae mwy o gelloedd nag o arddodiaid.

Berfau

Ar sgriniau mwy yn unig mae'r gweithgaredd hwn yn gweithio - defnyddiwch luniadur, llechen 10" neu gyfrifiadur i'w gwblhau.

This activity only works on larger screens - please use a laptop, 10" tablet or computer to complete it.
1
 • dw i
 • rwyt ti
 • mae o/hi
 • rydyn ni
 • rydych chi
 • maen nhw
 • roeddwn i
 • roeddet ti
 • roedd o/hi
 • roedden ni
 • roeddech chi
 • roedden nhw
 • bydda i
 • byddi di
 • bydd o/hi
 • byddwn ni
 • byddwch chi
 • byddan nhw
 • talais i
 • gwelaist ti
 • cerddodd o/hi
 • gwelon ni
 • prynoch chi
 • cawson nhw
 • Paid
 • Ewch
1af
unigol
2il
unigol
3ydd
unigol
1af
lluosog
2il
lluosog
3ydd
lluosog
presennol
amherffaith
dyfodol
gorffennol
gorchmynnol