Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Unedau 47 - Ansoddeiriau

Llusgwch yr ansoddeiriau i'r bylchau cywir. Mae mwy o gelloedd nag o eiriau.

Unedau 47 - Ansoddeiriau

Ar sgriniau mwy yn unig mae'r gweithgaredd hwn yn gweithio - defnyddiwch luniadur, llechen 10" neu gyfrifiadur i'w gwblhau.

This activity only works on larger screens - please use a laptop, 10" tablet or computer to complete it.
1
 • agos
 • arafach
 • gorau
 • tew
 • gwaetha
 • gwaeth
 • gwlypach
 • cystal
 • nes
 • araf
 • gwell
 • drutaf
 • uchaf
 • cynddrwg
 • cyflymaf
 • drwg
Cysefin
Cyfartal
Cymharol
Eithaf