Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Unedau 41 a 42 - Arddodiaid (rhan 2)

Llusgwch yr arddodiaid i'r gell gywir. Mae mwy o gelloedd nag o arddodiaid.

Unedau 41 a 42 - Arddodiaid (rhan 2)

Ar sgriniau mwy yn unig mae'r gweithgaredd hwn yn gweithio - defnyddiwch luniadur, llechen 10" neu gyfrifiadur i'w gwblhau.

This activity only works on larger screens - please use a laptop, 10" tablet or computer to complete it.
1
 • amdani hi
 • iddyn nhw
 • ohonoch chi
 • gen ti
 • drosto i
 • hebddyn nhw
 • ato fo
 • drwyddyn nhw
 • ynddo fo
 • arna i
 • hebddon ni
 • arnyn nhw
 • droston ni
 • atoch chi
 • ohono i
Arddodiad 1af
unigol
2il
unigol
3ydd
unigol
1af
lluosog
2il
lluosog
3ydd
lluosog
am
ar
at
gan
heb
i
o
drwy
yn
dros