Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 29 - Gofyn Cwestiynau

Llusgwch yr ateb at y cwestiwn.

1
 • 1. Glywoch chi'r newyddion am y feithrinfa?
 • 2. Ddylen ni fynd ar y cwrs?
 • 3. Fyddi di'n cael llawer o gefnogaeth gan y pennaeth?
 • 4. Oes dwy swydd yn wag ar hyn o bryd?
 • 5. Hoffet ti weithio mewn ysgol fawr?
 • 6. Oedd y plant newydd yn dechrau heddiw?
 • 7. Oeddet ti'n hwyr y bore 'ma?
 • 8. Wyt ti wedi paratoi'r wers eto?
 • 9. Ga i fynd i'r tŷ bach?
 • 10. Faset ti'n gwrando arni hi?
 • Do
 • Dylech
 • Bydda
 • Oes
 • Hoffwn
 • Oedden
 • Oeddwn
 • Ydw
 • Cei
 • Baswn