Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 26 - Idiomau: 'ar' (rhan 2)

Llenwch y bylchau yn y brawddegau.

1
2
3
4
5
6
arnat
arna
arnyn
arnoch
arni
arnat
arnoch
ar y

1. Beth oedd yn bod ti ddoe?

2. Mae eisiau bwyd i rŵan.

3. Fydd hiraeth nhw yng Nglan-llyn?

4. Bydd syched chi ar ôl gorffen y ras.

5. Doedd dim ofn hi yn yr ogof ddoe.

6. Dylai fod cywilydd ti, Gareth.

Marcio