Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 3 Gorchmynion

Newidiwch y gorchmynion yma i'r lluosog.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Gwisga ffedog.

2. Eistedda ar y carped.

3. Sefa'n dawel.

4. Dere 'ma'n glou.

5. Cer i weld Mr Tomos.

6. Peintia'n daclus.

7. Edrycha arna i.

8. Gwranda'n ofalus.

9. Darllena'n uchel.

10. Tynna lun deinosor mawr.

Marcio