Sglein ar lein
Gramadeg Safon Uwch

Cofiwch

Diffoddwch yr awtogywiro os ydych chi'n defnyddio tabled neu ffôn symudol.  Bydd angen sicrhau hefyd nad yw'ch cyfrifiadur/tabled/ffôn symudol yn gosod priflythyren wrth i chi deipio.

Byddwch yn ofalus wrth deipio.  Os oes gormod o fylchau rhwng geiriau neu os ydych wedi anghofio atalnodi, bydd y cyfrifiadur yn marcio'r ateb yn anghywir.

Os yw'r iaith yn y cwestiwn yn ffurfiol, dylai'r iaith yn yr ateb fod yn ffurfiol.

Os yw'r iaith yn y cwestiwn yn anffurfiol, dylai'r iaith yn yr ateb fod yn anffurfiol.

Oherwydd natur iaith fyw sy'n cynnwys amrywiaeth o ffurfiau, gwnaethpwyd ymdrech i gynnwys yr atebion mwyaf poblogaidd ond mae'n bosibl  bod rhai atebion wedi eu hepgor.  Os nad ydych chi'n sicr, trafodwch gyda'ch tiwtor.

Gweithgaredd 1

Cywirwch y gwallau

 

Gweithgaredd 2

Newidiwch y brawddegau

 

Gweithgaredd 3

Ffurf gywir

 

Gweithgaredd 4

Newidiwch y cadarnhaol i'r negyddol

 

Gweithgaredd 5

Cywirwch y gwallau

 

Gweithgaredd 6

Rhannau ymadrodd

 

Gweithgaredd 7

Lluniwch frawddeg o'r parau

 

Gweithgaredd 8

Cywirwch y gwallau

 

Gweithgaredd 9

Dewiswch yr ymadrodd cywir

 

Gweithgaredd 10

Dewiswch y gair

 

Gweithgaredd 11

Llusgwch y cymal

 

Gweithgaredd 12

Lluniwch frawddegau negyddol

 

Gweithgaredd 13

Cywirwch y gwallau

 

Gweithgaredd 14

Dewiswch yr ymadrodd cywir

 

Gweithgaredd 15

Labelwch y rhannau ymadrodd.

 

Gweithgaredd 16

Newidiwch y gorffennol i'r presennol

 

Gweithgaredd 17

Cywirwch y gwallau

 

Gweithgaredd 18

Ffurfiwch frawddegau

 

Gweithgaredd 19

Newidiwch y ffurfiau unigol a lluosog

 

Gweithgaredd 20

Newidiwch y cadarnhaol i'r negyddol

 

Hafan

icon Hafan

Symud ymlaen

icon Symud Ymlaen

Symud yn ôl

icon Symud yn ôl

Ateb enghreifftiol

icon Ateb Engrheifftiol

Gwybodaeth

Testun amrywiol. G

Sain

icon Sain

Dim sain

icon Sain Thewi

Cywir/Anghywir

Enghraifft cywir / anghywir