Drama CA3 Drama KS3 Drama CA3 Drama KS3 producer cynhyrchydd Mathemateg CA3 MATHEMATICS KS3 10 10 10 10 10 10 = 60 Mathemateg CA3 MATHEMATICS KS3 perimeter perimedr Hanes CA3 history KS3 Hanes CA3 history KS3 prince Mathemateg CA3 MATHEMATICS KS3 Mathemateg CA3 MATHEMATICS KS3 calculator Gwyddoniaeth CA3 SCIENCE KS3 Gwyddoniaeth CA3 SCIENCE KS3 respiration Gwyddoniaeth CA3 SCIENCE KS3 Asidig Niwtral Alcalïaiadd Gwyddoniaeth CA3 SCIENCE KS3 pH scale graddfa pH addysg gorfforol CA3 PHYSICAL EDUCATION KS3